Inn på tunet


Inn på tunet


Tromsø mini zoo er en sertifisert Inn på tunet – gård.  Det vil si at gården er tilrettelagt for kvalitetssikrede tjenestetilbud i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse-, og sosialsektor i kommunen.


Vi har støttekontakt i grupper 2 dager i uken, på  mandager og onsdager. 

Der vi henter grupper med  barn/unge  som er sammens med oss på gården, hvor vi bruker gården og nærområdet til aktiviteter.

Vi er også avlastning for barn/unge i helger men tar også imot på hverdager ved forespørsel.