Inn på tunet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inn på tunet

 

Tromsø mini zoo er en sertifisert Inn på tunet – gård. Det vil si at gården er tilrettelagt for kvalitetssikrede tjenestetilbud i nært samarbeid med oppvekst/skole-, helse-, og sosialsektor i kommunen.

 

Vi har støttekontakt i grupper 2 dager i uken, på mandager og onsdager.

Der vi henter grupper med barn/unge som er sammens med oss på gården, hvor vi bruker gården og nærområdet til aktiviteter.

Vi er også avlastning for barn/unge i helger men tar også imot på hverdager ved forespørsel.